SMART MONEY

Pre tých, ktorí hľadajú viac ako len financie na rozvoj vlastnej spoločnosti.

Pre tých, ktorí hľadajú viac ako len financie na rozvoj vlastnej spoločnosti. Projekty, ktoré nám dávajú zmysel, rozvíjame komplexne – vytvárame stratégiu, zabezpečujeme financovanie, nastavujeme procesy. Majiteľom firiem prinášame slobodu venovať sa tomu, čo ich baví a zároveň nastavujeme efektívne fungovanie ich spoločností.

Spoločnosti, do ktorých spolu s Vami investujeme, rozvíjame komplexne. Vytvoríme novú stratégiu, pozrieme sa na možnosti financovania, zabezpečíme zvýšenie odbytu, nastavíme efektívne fungovanie procesov a vybudujeme marketing. Zabezpečíme realizáciu nových nápadov, navrhneme a naplníme stredno - a krátkodobé plány a tiež zmodernizujeme technológie a systémy. Pomáhame vo firmách budovať inovačného ducha tak, aby to produkt alebo službu firmy posúvalo ďalej a konečnému zákazníkovi prinieslo viac. Primárnou úlohou, ku ktorej prispievame, je to, aby podniky kontinuálne rástli a investície získavali na hodnote.

Zhodnotenie investície

Zhodnotenie investície je nielen o peniazoch samotných, ale tiež o adekvátnom nastavení procesov. Stáva sa, že malé či stredné firmy stoja na pleciach jedného človeka – majiteľa, ktorý nie je a ani nemôže byť odborník na všetko. A hoci majú potenciál rásť, v danom momente dosiahli svoj strop.

Komercionalizácia

Komercionalizácia výsledkov výskumu a/alebo vývoja predstavuje uvedenie nového produktu alebo služby na trh a to či už prostredníctvom výroby daného produktu, resp. poskytovaním služby a ich distribúciou alebo speňažením (časti) duševného vlastníctva (patent, priemyselný vzor, ochranná známka, licencia alebo iné).

Máte záujem o spoluprácu?

Ak Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás prosím prostredníctvom tohto e-mailového formulára alebo volajte na +421 948 665 400

Vytvárame stratégiu, zabezpečujeme financovanie, nastavujeme procesy.

Sme partnerom, ktorý Vás prevedie celým procesom do úspešného konca.