PRIVATE EQUITY

Sme aktívny investor, ktorý sa vlastnými prostriedkami podieľa na spolufinancovaní projektov.

Znalosť konkrétneho odvetvia a dôvera v toto odvetvie vedú mnohých investorov k myšlienke zhodnotiť svoje financie prostredníctvom vstupu do prosperujúcej firmy alebo perspektívneho startupu. Na slovenskom, ale aj stredo - a východoeurópskom trhu sa rysuje veľké množstvo podobných príležitostí , pričom aj samotné spoločnosti neustále hľadajú investorov, prostredníctvom ktorých by sa mohli rozvíjať rýchlejšie a naplniť svoje strategické ciele. Dôležité je, vedieť si správne vybrať.

Sme aktívny investor, ktorý sa vlastnými prostriedkami podieľa na spolufinancovaní projektov. Vyhľadávame firmy s rastovým potenciálom v sektore strojárstva, automotive, informačných technológií, nových materiálov a špecializovaných obchodných spoločností. Či už ide o malé a stredné firmy alebo začínajúce startupy, z investície vytvoríme benefit pre obe strany. Ak to je potrebné, zefektívnime interné procesy spoločnosti, zabezpečíme rozvoj marketingových aktivít a tiež zvýšime objemy predaja. Naplníme dlhodobé plány a zmodernizujeme systémy. Našou napĺňanou víziou je investovanie konceptom smart money.

BUSINESS CASES

projekty v číslach

Strojárska spoločnosť

Zabezpečenie kúpy obchodného podielu v strojárskej spoločnosti s potenciálom rastu – nový inovatívny produkt. Našou ďalšou úlohou bolo nastavenie novej výrobnej a obchodnej stratégie spoločnosti, optimalizácia nákladov a personálne zmeny, aby sa dovtedajší 100%-ný vlastník už v úlohe spolumajiteľa mohol sústrediť na vývoj technických riešení výrobku.

Doba realizácie: od roku 2012

Investičný vklad: 125 tis. €

Aktuálna hodnota podielu: 280 tis. €

Zhodnotenie p.a.: 31,00%

Máte záujem o spoluprácu?

Ak Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás prosím prostredníctvom tohto e-mailového formulára alebo volajte na +421 948 665 400

Vytvárame stratégiu, zabezpečujeme financovanie, nastavujeme procesy.

Sme partnerom, ktorý Vás prevedie celým procesom do úspešného konca.